Webmail login
Live@edu
Webmail login
Spisak e-mail adresa po fakultetima:
- Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Islamski pedagoški fakultet
Upute:
Upute za korištenje
Upute za aktiviranje accounta
Podešavanje POP3 softvera
Drugi Live servisi:
Promjena passworda
Windows Live
Novo:
U februaru 2009. dogodidila se integracija live@edu korisnika sa DreamSpark programom (www.dreamspark.com).
Ovo znači da su studenti besplatno dobili još, pored postojećih live@edu servisa:
· Microsoft SQL Server 2008 D.E.
· Microsoft Visual Studio 2005 P.E.
· Microsoft Visual Studio 2008 P.E.
· Microsoft Expression Studio 1.0
· Microsoft Expression Studio 2 Trial
· Microsoft Windows Server 2003 R2
· Microsoft Windows Server 2008
· IT Academy Student Pass
U saradnji sa predstavništvom firme Microsoft za Bosnu i Hercegovinu, obezbijeđeno je besplatno korištenje servisa Microsoft Live@edu za studente Univerziteta u Zenici.
Svi studenti 2., 3. i 4. godine studija na fakultetima Univerziteta u Zenici su dobili vlastitu e-mail adresu sa inboxom kapaciteta 10 GB (i mogućnosti slanja attachmenta do 20 MB) na domeni @student.unze.ba.
E-mail je filtriran protiv spam-a i protiv virusa.
E-mail se može koristiti kao web-mail ili pomoću klijentskog softvera za POP3 mail (Outlook Express, Mozilla Thunderbird, MS Outlook i sl.).
Pored e-mail servisa, dostupan je čitav niz Windows Live usluga.
Upute za korištenje:
1. Pronaći tačnu e-mail adresu na spisku po fakultetima: - Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Islamski pedagoški fakultet
2. Password se formira od broja indeksa.
Ako je broj indeksa kraći od 6 znakova, treba ga dopuniti do 6 cifara sa nulama.
Pazite na velika/mala slova, i ne zaboravite crtice, kose crte i slova koji se nalaze unutar broja indeksa.
Primjeri:
Broj indeksa Password
11-S-00a 11-S-00a
2s/99 2s/990
17 170000
3. Prijaviti se na web-mail portal na sljedećoj stranici: www.exchangelabs.com/owa
4. Prilikom prvog prijavljivanja na web mail potrebno je aktivirati e-mail adresu, dopuniti lične podatke i obavezno promijeniti pasword. Upute za aktiviranje e-mail accounta
5. Osim web-maila, moguće je koristiti i POP3 klijentski softver (Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird,...) Upute za podešavanje POP3 klijentskog softvera
6. Ako to niste uradili prilikom aktivacije, preporučujemo da promijenite unaprijed dodijeljeni password na sljedećoj stranici: https://account.live.com/ChangePassword.aspx
7. Pogledajte ostale Windows Live servise, kao što su SkyDrive (25 GB prostora za pohranjivanje dokumenata), Microsoft Office Live Workspace, Windows Live Calendar, Windows Live Writer (za kreiranje vlastitog bloga), Photo Gallery i Movie Maker (za kreiranje i dijeljenje galerija fotografija i filmova), Instant Messaging, Windows Live Spaces (Microsoft platforma za društveni networking), i mnogi drugi. home.live.com
Windows Live