Webmail login
Live@edu
Webmail login
Spisak e-mail adresa po fakultetima:
- Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Islamski pedagoški fakultet
Upute:
Upute za korištenje
Upute za aktiviranje accounta
Podešavanje POP3 softvera
Drugi Live servisi:
Promjena passworda
Windows Live
Upute za korištenje e-mail klijentskog softvera (Outlook Express):

Tools, Accounts, Add, Mail...
Display name ime i prezime
E-mail address e-mail adresa (ime.prezime@student.unze.ba)
Incoming mail server (POP3) pop.exchangelabs.com
Outgoing mail server (SMTP) smtp.exchangelabs.com
Account name puna e-mail adresa (sa @student.unze.ba)
Password password (broj indeksa;
ako je kraći od 6 znakova, dopuniti sa nulama da ukupno ima 6 cifara)
Properties, Servers
My server requires authentication uključeno
Advanced
POP3 server port 995
POP3 Security Settings SSL
SMTP server port 25 (ako ne funkcioniše, pokušajte sa 587)
   
Upute za Mozilla Thunderbird:  
Tools, Account settings, Outgoing server, edit
Server name smtp.exchangelabs.com
Port 587
Connection Security STARTTLS
Authentication Method Normal password
General
Servers
Advanced