Webmail login
Live@edu
Webmail login
Spisak e-mail adresa po fakultetima:
- Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Islamski pedagoški fakultet
Upute:
Upute za korištenje
Upute za aktiviranje accounta
Podešavanje POP3 softvera
Drugi Live servisi:
Promjena passworda
Windows Live
E-mail adrese studenata Fakulteta za metalurgiju i materijale:

Akademska godina Godina studija
2008/2009 II godina III godina IV godina

III godina
Prezime i ime E-mail adresa
Bušatlić Armin busatlic.armin@student.unze.ba
Duraković Adnel durakovic.adnel@student.unze.ba
Đanan Almedin djanan.almedin@student.unze.ba
Hekić Haris hekic.haris@student.unze.ba
Hubjar Belma hubjar.belma@student.unze.ba
Karamuja Almedin karamuja.almedin@student.unze.ba
Karić Vedad karic.vedad@student.unze.ba
Kobilica Amer kobilica.amer@student.unze.ba
Omerović Larisa omerovic.larisa@student.unze.ba
Sinanović Adis sinanovic.adis@student.unze.ba
Šeper Ajdin seper.ajdin@student.unze.ba