Webmail login
Live@edu
Webmail login
Spisak e-mail adresa po fakultetima:
- Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Pedagoški fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Islamski pedagoški fakultet
Upute:
Upute za korištenje
Upute za aktiviranje accounta
Podešavanje POP3 softvera
Drugi Live servisi:
Promjena passworda
Windows Live
Upute za aktiviranje e-mail accounta:

1. Otvoriti stranicu www.exchangelabs.com/owa
2. Unijeti e-mail adresu i password, i kliknuti na "Sign in":
3. Dopuniti nedostajuće podatke, promijeniti password i klinuti na "I accept":
4. Izabrati vremensku zonu i kliknuti na "OK":
5. Nakon toga, e-mail je spreman za korištenje. Ne zaboravite promijeniti password na adresi https://account.live.com/ChangePassword.aspx